– voor iedereen vanaf 16 jaar*;

– met de bereidheid om bewust te groeien in de meest brede zin van het woord

– en/of met een grote nieuwsgierigheid naar het leven

– voor jezelf, cadeautje voor iemand anders, als koppel, als gezin


*gezien de opbouw van de blauwdruk en uit het de comfort-zone halen alsook bepaalde thema’s die belicht worden, is het vaak moeilijk voor een (jong) kind om dit alles te kunnen plaatsen en er op een veilige manier mee om te gaan. Vandaar opteren we bij frekwent om de leeftijd vanaf 16 jaar te hanteren. Indien U een aanvraag voor een gezin zou wensen, of bvb als moeder-kind of vader-kind, dan maken we hier een uitzondering op aangezien er dan een deeltje over relatietendensen mee opgenomen is en het niet meer alleen om het jonger kind apart gaat. Ook kan u dan als ouder(s) deze gezamenlijke doch ook aparte, individuele blauwdrukken zelf en beter kaderen naar uw kind toe.