Numerologie is de leer van de getallensymboliek en gaat terug tot ver in de oudheid. Letters van ons alfabet corresponderen met getallen en elk getal heeft een eigen unieke trillingsFREKWENT-ie en basisenergie.

Letters zijn energie en woorden kanaliseren die energie. Zodra woorden en zinnen worden uitgesproken, opgeschreven of gedacht, vindt er een energieoverdracht plaats via de vibratie van deze trillingen en dus klanken. Woorden verbinden ons via een boek, gesprek, naam, een lied,… en brengen energie over. De kracht van woorden in deze blauwdruk van jou gaat op bewustzijnsniveau iets aanraken, triggeren in jou.

Op het moment dat jij een naam kreeg, kreeg je die niet zomaar. Jouw naam draagt een specifieke unIeke energie. Het moment waarop je koos om geboren te worden, was eveneens niet “toeval”lig. Het herleiden van jouw volledige geboortenaam en geboortedatum tot getallen, geven je een schat aan informatie aangaande de reis die jij hier op aarde aan het maken bent met als doel zielegroei te verwezenlijken.

het voor jou gecreëerde totaalpakketje van Pythagoriaanse én Kabbalistische numerologie – en dus alle puzzelstukjes van jouw eigen unieke blauwdruk – bevatten alle nuances van wie je bent, inclusief de licht-donker dualiteit, je talenten, gaven alsook je schaduwstukken die mogen belicht en geheeld worden in dit leven hier en nu op aarde.

Ik begeleid je heel graag een stukje mee op jouw unIeKe pad.